bıçak atma

Kullanım örnekleri

bıçak atma
knife throwing
icon arrow

knife

Phonetic: "/naɪf/"

Part Of Speech: noun


Definition: A utensil or a tool designed for cutting, consisting of a flat piece of hard material, usually steel or other metal (the blade), usually sharpened on one edge, attached to a handle. The blade may be pointed for piercing.


Definition: A weapon designed with the aforementioned specifications intended for slashing and/or stabbing and too short to be called a sword. A dagger.


Definition: Any blade-like part in a tool or a machine designed for cutting, such as that of a chipper.

icon arrow

knife

Phonetic: "/naɪf/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cut with a knife.


Definition: To use a knife to injure or kill by stabbing, slashing, or otherwise using the sharp edge of the knife as a weapon.


Definition: To cut through as if with a knife.


Definition: To betray, especially in the context of a political slate.


Definition: To positively ignore, especially in order to denigrate. compare cut

icon arrow

throwing

Phonetic: "/ˈθɹəʊ.ɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To change place.


Definition: To change in state or status


Definition: To move through time.


Definition: To be accepted.


Definition: In any game, to decline to play in one's turn.


Definition: To do or be better.


Definition: To take heed.

icon arrow

throwing

Phonetic: "/ˈθɹəʊ.ɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hurl; to cause an object to move rapidly through the air.

Example: throw a shoe; throw a javelin; the horse threw its rider


Definition: To eject or cause to fall off.


Definition: To move to another position or condition; to displace.

Example: throw the switch


Definition: To make (a pot) by shaping clay as it turns on a wheel.


Definition: (of a bowler) to deliver (the ball) illegally by straightening the bowling arm during delivery.


Definition: To send (an error) to an exception-handling mechanism in order to interrupt normal processing.

Example: If the file is read-only, the method throws an invalid-operation exception.


Definition: To intentionally lose a game.

Example: The tennis player was accused of taking bribes to throw the match.


Definition: To confuse or mislead.

Example: The deliberate red herring threw me at first.


Definition: To send desperately.

Example: Their sergeant threw the troops into pitched battle.


Definition: To imprison.

Example: The magistrate ordered the suspect to be thrown into jail.


Definition: To organize an event, especially a party.


Definition: To roll (a die or dice).


Definition: To cause a certain number on the die or dice to be shown after rolling it.


Definition: To discard.


Definition: To lift the opponent off the ground and bring him back down, especially into a position behind the thrower.


Definition: (said of one's voice) To change in order to give the illusion that the voice is that of someone else.


Definition: To show sudden emotion, especially anger.


Definition: To project or send forth.


Definition: To put on hastily; to spread carelessly.


Definition: To twist two or more filaments of (silk, etc.) so as to form one thread; to twist together, as singles, in a direction contrary to the twist of the singles themselves; sometimes applied to the whole class of operations by which silk is prepared for the weaver.


Definition: (of a team, a manager, etc.) To select (a pitcher); to assign a pitcher to a given role (such as starter or reliever).


Definition: To install (a bridge).


Definition: To twist or turn.

Example: a thrown nail

icon arrow

throwing

Phonetic: "/ˈθɹəʊ.ɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: (said of animals) To give birth to.

icon arrow

throwing

Phonetic: "/ˈθɹəʊ.ɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act by which something is thrown.


Definition: The process of making ceramic ware on the potter's wheel

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.