golpe

Kullanım örnekleri

golpe
bang
icon arrow

bang

Phonetic: "/bæŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: A sudden percussive noise.

Example: When he struck it with a hammer, there was a loud bang.


Definition: A strike upon an object causing such a noise.


Definition: An explosion.


Definition: The symbol !, known as an exclamation point.

Example: An e-mail address with an ! is called a bang path.


Definition: A factorial, in mathematics, because the factorial of n is often written as n!


Definition: An act of sexual intercourse.


Definition: An offbeat figure typical of reggae songs and played on guitar and piano.


Definition: An explosive product.

Example: Load the bang into the hole.


Definition: An injection, a shot (of a narcotic drug).


Definition: (Boston area) An abrupt left turn.


Definition: Strong smell (of)

Example: There was a bang of onions off his breath.


Definition: A thrill.

icon arrow

bang

Phonetic: "/bæŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make sudden loud noises, and often repeatedly, especially by exploding or hitting something.

Example: My head was banging after drinking all night at the concert.


Definition: To hit hard.

Example: David and Mary banged into each other.


Definition: To engage in sexual intercourse.

Example: We can hear the couple banging upstairs.


Definition: (with "in") To hammer or to hit anything hard.

Example: Hold the picture while I bang in this nail.


Definition: To cut squarely across, as the tail of a horse, or a person's forelock; to cut (the hair).


Definition: To inject intravenously.

Example: Do you smoke meth? No, I bang it.

icon arrow

bang

Phonetic: "/bæŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Right, directly.

Example: The passenger door was bang against the garage wall.


Definition: Precisely.

Example: He arrived bang on time.


Definition: With a sudden impact.

Example: Distracted, he ran bang into the opening door.

icon arrow

bang

Phonetic: "/bæŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: interjection


Definition: A sudden percussive sound, such as made by the firing of a gun, slamming of a door, etc.

Example: He pointed his finger at her like a gun and said, "Bang!"

icon arrow

bang

Phonetic: "/bæŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: Hair hanging over the forehead.


Definition: A hairstyle including such hair, especially cut straight across the forehead.

icon arrow

bang

Phonetic: "/bæŋ(ɡ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: Brucellosis, a bacterial disease.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.