hava eri temel teknik eğitimi

Kullanım örnekleri

hava eri temel teknik eğitimi
airman basic technical training
icon arrow

airman

Phonetic: "/ˈer.mən/"

Part Of Speech: noun


Definition: A pilot of an aircraft.


Definition: A member of an air force.


Definition: A person of a rank in the U.S. Air Force above airman basic and below airman first class.


Definition: A naval seaman, especially one in the U.S. Navy, who works on and/or handles aircraft.

icon arrow

basic

Phonetic: "/ˈbeɪsɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A necessary commodity, a staple requirement.

Example: Rice is a basic for many Asian villagers.


Definition: An elementary building block, e.g. a fundamental piece of knowledge.

Example: Arithmetic is a basic for the study of mathematics.


Definition: Basic training.

Example: The drill sergeants gave him hell in basic.

icon arrow

basic

Phonetic: "/ˈbeɪsɪk/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Necessary, essential for life or some process.

Example: Flour is a basic ingredient of bread.


Definition: Elementary, simple, fundamental, merely functional.

Example: The Hotel Sparta’s accommodation is very basic.


Definition: Of or pertaining to a base; having a pH greater than 7.


Definition: Unremarkable or uninteresting; boring; uncool.

icon arrow

technical

Phonetic: "/ˈtɛk.nɪk.əl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A pickup truck with a gun mounted on it.


Definition: A technical foul: a violation of sportsmanlike conduct, not involving physical contact.


Definition: A special move in certain fighting games that cancels out the effect of an opponent's attack.


Definition: Short for technical school.


Definition: Short for technical course.


Definition: Short for technical examination.

icon arrow

technical

Phonetic: "/ˈtɛk.nɪk.əl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of or pertaining to the useful or mechanic arts, or to any academic, legal, science, engineering, business, or the like terminology with specific and precise meaning or (frequently, as a degree of distinction) shades of meaning; specially appropriate to any art, science or engineering field, or business


Definition: (of a person) Technically-minded; adept with science and technology.


Definition: Relating to, or requiring, technique.

Example: The performance showed technical virtuosity, but lacked inspiration.


Definition: Requiring advanced techniques for successful completion.


Definition: (securities and other markets) Relating to the internal mechanics of a market rather than more basic factors.

Example: The market had a technical rally, due to an oversold condition.


Definition: In the strictest sense, but not practically or meaningfully.

Example: Crossing the front lawn of that house to get to the mailbox was a technical trespass.

icon arrow

training

Phonetic: "/ˈtɹeɪnɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To practice an ability.

Example: She trained seven hours a day to prepare for the Olympics.


Definition: To teach and form (someone) by practice; to educate (someone).

Example: You can't train a pig to write poetry.


Definition: To improve one's fitness.

Example: I trained with weights all winter.


Definition: To proceed in sequence.


Definition: To move (a gun) laterally so that it points in a different direction.

Example: The assassin had trained his gun on the minister.


Definition: To encourage (a plant or branch) to grow in a particular direction or shape, usually by pruning and bending.

Example: The vine had been trained over the pergola.


Definition: To trace (a lode or any mineral appearance) to its head.


Definition: To create a trainer for; to apply cheats to (a game).


Definition: To draw along; to trail; to drag.


Definition: To draw by persuasion, artifice, or the like; to attract by stratagem; to entice; to allure.

icon arrow

training

Phonetic: "/ˈtɹeɪnɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Action of the verb to train.


Definition: The activity of imparting and acquiring skills.


Definition: The result of good social upbringing.


Definition: The process by which two modems determine which protocol and speed to use; handshaking.


Definition: (voice recognition) The recording of multiple samples of a user's voice to aid pattern recognition.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!