kesen

Kullanım örnekleri

kesen
cutting
icon arrow

cutting

Phonetic: "/ˈkʌtɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: (heading) To incise, to cut into the surface of something.


Definition: To admit of incision or severance; to yield to a cutting instrument.


Definition: (heading, social) To separate, remove, reject or reduce.


Definition: (audio, usually as imperative) To cease recording activities.

Example: After the actors read their lines, the director yelled, "Cut!"


Definition: To make an abrupt transition from one scene or image to another.

Example: The camera then cut to the woman on the front row who was clearly overcome and crying tears of joy.


Definition: To edit a film by selecting takes from original footage.


Definition: To remove and place in memory for later use.

Example: Select the text, cut it, and then paste it in the other application.


Definition: To enter a queue in the wrong place.

Example: One student kept trying to cut in front of the line.


Definition: To intersect or cross in such a way as to divide in half or nearly so.

Example: This road cuts right through downtown.


Definition: To make the ball spin sideways by running one's fingers down the side of the ball while bowling it.


Definition: To deflect (a bowled ball) to the off, with a chopping movement of the bat.


Definition: To change direction suddenly.

Example: The football player cut to his left to evade a tackle.


Definition: To divide a pack of playing cards into two.

Example: If you cut then I'll deal.


Definition: To write.

Example: cut orders;  cut a check


Definition: To dilute or adulterate something, especially a recreational drug.

Example: Drug dealers sometimes cut cocaine with lidocaine.


Definition: To exhibit (a quality).


Definition: To stop or disengage.

Example: Cut the engines when the plane comes to a halt!


Definition: To drive (a ball) to one side, as by (in billiards or croquet) hitting it fine with another ball, or (in tennis) striking it with the racket inclined.


Definition: To lose body mass after bulking, aiming to keep the additional muscle but lose the fat.


Definition: To perform (a dancing movement etc.).

icon arrow

cutting

Phonetic: "/ˈkʌtɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The action of the verb to cut.

Example: How many different cuttings can this movie undergo?


Definition: A section removed from a larger whole.


Definition: An abridged selection of written work, often intended for performance.

Example: The actor had to make his cutting shorter to fit the audition time.


Definition: An open passage at a level lower than the surrounding terrain, dug for a canal, railway, or road to go through.


Definition: (sound engineering) The editing of film or other recordings.


Definition: The process of bringing metals to a desired shape by chipping away the unwanted material.

Example: Boring, drilling, milling, and turning are all different kinds of metal cutting processes.


Definition: The act of cutting one's own skin as a symptom of a mental disorder; self-harm.

icon arrow

cutting

Phonetic: "/ˈkʌtɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: That is used for cutting.

Example: I need some sort of cutting utensil to get through this shrink wrap.


Definition: Piercing, sharp.


Definition: Of criticism, remarks, etc.: (potentially) hurtful.

Example: The director gave the auditioning actors cutting criticism.


Definition: Of a beverage: half-sized.

Example: a cutting chai

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.