müttefik kuvvetleri

Kullanım örnekleri

müttefik kuvvetleri
allies
icon arrow

allies

Part Of Speech: noun


Definition: A narrow street or passageway, especially one through the middle of a block giving access to the rear of lots or buildings.

Example: The parking lot to my friend's apartment building is in the alley.


Definition: The area between the outfielders.

Example: He hit one deep into the alley.


Definition: An establishment where bowling is played.


Definition: An elongated wooden strip of floor along which a bowling ball is rolled.


Definition: The extra area between the sidelines or tramlines on a tennis court that is used for doubles matches.


Definition: A walk or passage in a garden or park, bordered by rows of trees or bushes.


Definition: A passageway between rows of pews in a church.


Definition: (perspective drawing) Any passage having the entrance represented as wider than the exit, so as to give the appearance of length.


Definition: The space between two rows of compositors' stands in a printing office.

icon arrow

allies

Part Of Speech: noun


Definition: A glass marble or taw.

icon arrow

allies

Part Of Speech: noun


Definition: A person, group, or state (etc) which is associated with another for a common cause; one united to another by treaty or common purpose; a confederate.

Example: the two countries were allies in WWI


Definition: A person, group, concept (etc) which is associated with another as a helper; a supporter; an auxiliary.


Definition: Anything akin to something else by structure, etc.


Definition: A closely related species, usually within the same family.

Example: Gruiformes — cranes and allies


Definition: A relative; a kinsman.

icon arrow

allies

Part Of Speech: verb


Definition: To unite, or form a connection between, as between families by marriage, or between princes and states by treaty, league, or confederacy.


Definition: To connect or form a relation between by similitude, resemblance, friendship, or love.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.