non-concordance des échéances

Kullanım örnekleri

non-concordance des échéances
maturity gap
icon arrow

maturity

Phonetic: "/məˈtjʊəɹəti/"

Part Of Speech: noun


Definition: The state of being mature, ready or ripe.

Example: Some foods and drinks, like wine, only reach their full taste at maturity, which literally comes at a price


Definition: When bodily growth has completed and/or reproduction can begin.


Definition: The state of a debt obligation at the end of the term of maturation thereof, once all interest and any applicable fees have accrued to the principal.


Definition: Date when payment is due.

Example: The note was cashed at maturity.

icon arrow

gap

Phonetic: "/ɡæp/"

Part Of Speech: noun


Definition: An opening in anything made by breaking or parting.

Example: He made a gap in the fence by kicking at a weak spot.


Definition: An opening allowing passage or entrance.

Example: We can slip through that gap between the buildings.


Definition: An opening that implies a breach or defect.

Example: There is a gap between the roof and the gutter.


Definition: A vacant space or time.

Example: I have a gap in my schedule next Tuesday.


Definition: A hiatus, a pause in something which is otherwise continuous.

Example: I'm taking a gap.


Definition: A vacancy, deficit, absence, or lack.

Example: Find words to fill the gaps in an incomplete sentence.


Definition: A mountain or hill pass.

Example: The exploring party went through the high gap in the mountains.


Definition: A sheltered area of coast between two cliffs (mostly restricted to place names).

Example: At Birling Gap we can stop and go have a picnic on the beach.


Definition: The regions between the outfielders.

Example: Jones doubled through the gap.


Definition: (for a medical or pharmacy item) The shortfall between the amount the medical insurer will pay to the service provider and the scheduled fee for the item.


Definition: (usually written as "the gap") The disparity between the indigenous and non-indigenous communities with regard to life expectancy, education, health, etc.


Definition: An unsequenced region in a sequence alignment.

icon arrow

gap

Phonetic: "/ɡæp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To notch, as a sword or knife.


Definition: To make an opening in; to breach.


Definition: To check the size of a gap.

Example: I gapped all the spark plugs in my car, but then realized I had used the wrong manual and had made them too small.


Definition: To leave suddenly.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.