öksürük ve balgam yakınması

Kullanım örnekleri

öksürük ve balgam yakınması
cough and sputum complaint
icon arrow

cough

Phonetic: "/kɑf/"

Part Of Speech: noun


Definition: A sudden, usually noisy expulsion of air from the lungs, often involuntary.

Example: Behind me, I heard a distinct, dry cough.


Definition: A condition that causes one to cough; a tendency to cough.

Example: Sorry, I can't come to work today – I've got a nasty cough.


Definition: Used to focus attention on a following utterance, often a euphemism or an attribution of blame

Example: He was – cough – indisposed.

icon arrow

cough

Phonetic: "/kɑf/"

Part Of Speech: verb


Definition: To push air from the lungs in a quick, noisy explosion.

Example: I breathed in a lungful of smoke by mistake, and started to cough.


Definition: (sometimes followed by "up") To force something out of the throat or lungs by coughing.

Example: Sometimes she coughed (up) blood.


Definition: To make a noise like a cough.

Example: The engine coughed and sputtered.

icon arrow

and

Part Of Speech: noun


Definition: In rhythm, the second half of a divided beat.

icon arrow

and

Part Of Speech: conjunction


Definition: As a coordinating conjunction; expressing two elements to be taken together or in addition to each other.


Definition: (heading) Expressing a condition.

icon arrow

sputum

Part Of Speech: noun


Definition: Matter coughed up and expectorated from the mouth, composed of saliva and discharges from the respiratory passages such as mucus, phlegm or pus.

icon arrow

complaint

Phonetic: "/kəmˈpleɪnt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of complaining.


Definition: A grievance, problem, difficulty, or concern.

Example: I have no complaints about the quality of his work, but I don't enjoy his company.


Definition: In a civil action, the first pleading of the plaintiff setting out the facts on which the claim is based; The purpose is to give notice to the adversary of the nature and basis of the claim asserted.


Definition: In criminal law, the preliminary charge or accusation made by one person against another to the appropriate court or officer, usually a magistrate. However, court proceedings, such as a trial, cannot be instituted until an indictment or information has been handed down against the defendant.


Definition: A bodily disorder or disease; the symptom of such a disorder.

Example: Don't come too close; I've got this nasty complaint.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.