penicilina g benzatina

Kullanım örnekleri

penicilina g benzatina
penicillin g benzathine
icon arrow

penicillin

Phonetic: "/ˌpɛnɪˈsɪlɪn/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any of a group of narrow-spectrum antibiotics obtained from Penicillium molds or synthesized; they have a beta-lactam structure; most are active against gram-positive bacteria and used in the treatment of various infections and diseases.

icon arrow

g

Part Of Speech: noun


Definition: A gangster, gangsta.


Definition: Abbreviation for Government Spending.

icon arrow

g

Part Of Speech: noun


Definition: Games (the statistic reporting the number of games that a player has participated in).


Definition: Green.


Definition: (of a movie) General (suitable for a general audience).


Definition: Goals (a sports statistic).


Definition: Ground floor (of a building).


Definition: A galaxy.


Definition: Gravity


Definition: Grand (thousand dollars).


Definition: The academic grade that comes next below F.

icon arrow

g

Part Of Speech: noun


Definition: A photograph or video shared on this service.

icon arrow

g

Part Of Speech: noun


Definition: A unit of gravitational acceleration.

icon arrow

g

Part Of Speech: noun


Definition: (grammar) Noun case used to express some relationship such as possession or origin. It corresponds roughly to the English preposition “of” and the suffix “-'s”.

icon arrow

g

Part Of Speech: noun


Definition: A unit of mass equal to one-thousandth of a kilogram. Symbol: g

icon arrow

g

Part Of Speech: noun


Definition: A leguminous plant grown for its seeds, especially the chickpea.


Definition: The seeds of these plants.

icon arrow

g

Part Of Speech: noun


Definition: Grandmother

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!