precio barato

Kullanım örnekleri

precio barato
low price
icon arrow

low

Phonetic: "/ləʊ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Something that is low; a low point.

Example: Economic growth has hit a new low.


Definition: The minimum value attained by some quantity within a specified period.

Example: Unemployment has reached a ten-year low.


Definition: A depressed mood or situation.

Example: He is in a low right now


Definition: An area of low pressure; a depression.

Example: A deep low is centred over the British Isles.


Definition: The lowest-speed gearing of a power-transmission system, especially of an automotive vehicle.

Example: Shift out of low before the car gets to eight miles per hour.


Definition: The lowest trump, usually the deuce; the lowest trump dealt or drawn.


Definition: (slang) (usually accompanied by "the") a cheap, cost-efficient, or advantageous payment or expense.

Example: He got the brand new Yankees jersey for the low.

icon arrow

low

Phonetic: "/ləʊ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To depress; to lower.

icon arrow

low

Phonetic: "/ləʊ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Situated close to, or even below, the ground or another normal reference plane; not high or lofty.

Example: a low wall a low shelf


Definition: Of less than normal height; below the average or normal level from which elevation is measured.

Example: a low bow


Definition: Not high in status, esteem or rank, dignity, or quality. (Compare vulgar.)

Example: Now that was low even for you!


Definition: Humble, meek, not haughty.


Definition: Disparaging; assigning little value or excellence.

Example: She had a low opinion of cats. He took a low view of dogs.


Definition: Being a nadir, a bottom.

Example: the low point in her career


Definition: Depressed in mood, dejected, sad.

Example: low spirits


Definition: Lacking health or vitality, strength or vivacity; feeble; weak.

Example: a low pulse


Definition: Small, not high (in amount or quantity, value, force, energy, etc).

Example: My credit union charges a low interest rate.   Jogging during a whiteout, with such low temperatures and low visibility, is dangerous.   The store sold bread at low prices, and milk at even lower prices.   The contractors gave a low estimate of the costs.   low cholesterol   a low voltage wire   a low number


Definition: Simple in complexity or development; (in several set phrases) favoring simplicity; (see e.g. low church, Low Tory).

Example: low protozoan animals, low cryptogamic plants, and other low organisms


Definition: (in several set phrases) Being near the equator.

Example: the low northern latitudes


Definition: (acoustics) Grave in pitch, due to being produced by relatively slow vibrations (wave oscillations); flat.

Example: Generally, European men have lower voices than their Indian counterparts.


Definition: Quiet; soft; not loud.

Example: They spoke in low voices so I would not hear what they were saying.


Definition: Made with a relatively large opening between the tongue and the palate; made with (part of) the tongue positioned low in the mouth, relative to the palate.


Definition: Lesser in value than other cards, denominations, suits, etc.

Example: a low card


Definition: Not rich or seasoned; offering the minimum of nutritional requirements; plain, simple.


Definition: (of an automobile, gear, etc) Designed for a slow (or the slowest) speed.

Example: low gear

icon arrow

low

Phonetic: "/ləʊ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Close to the ground.


Definition: Of a pitch, at a lower frequency.


Definition: With a low voice or sound; not loudly; gently.

Example: to speak low


Definition: Under the usual price; at a moderate price; cheaply.

Example: He sold his wheat low.


Definition: In a low mean condition; humbly; meanly.


Definition: In a time approaching our own.


Definition: In a path near the equator, so that the declination is small, or near the horizon, so that the altitude is small; said of the heavenly bodies with reference to the diurnal revolution.

Example: The moon runs low, i.e. comparatively near the horizon when on or near the meridian.

icon arrow

price

Phonetic: "/pɹaɪs/"

Part Of Speech: noun


Definition: The cost required to gain possession of something.


Definition: The cost of an action or deed.

Example: I paid a high price for my folly.


Definition: Value; estimation; excellence; worth.

icon arrow

price

Phonetic: "/pɹaɪs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To determine the monetary value of (an item); to put a price on.


Definition: To pay the price of; to make reparation for.


Definition: To set a price on; to value; to prize.


Definition: To ask the price of.

Example: to price eggs

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.