radio pirata

Kullanım örnekleri

radio pirata
pirate radio
icon arrow

pirate

Phonetic: "/ˈpaɪ̯(ə)ɹət/"

Part Of Speech: noun


Definition: A criminal who plunders at sea; commonly attacking merchant vessels, though often pillaging port towns.

Example: You should be cautious due to the Somali pirates.


Definition: An armed ship or vessel that sails for the purpose of plundering other vessels.


Definition: One who breaks intellectual property laws by reproducing protected works without permission


Definition: A bird which practises kleptoparasitism.


Definition: A kind of marble in children's games.

icon arrow

pirate

Phonetic: "/ˈpaɪ̯(ə)ɹət/"

Part Of Speech: verb


Definition: To appropriate by piracy, plunder at sea.

Example: They pirated the tanker and sailed to a port where they could sell the ship and cargo.


Definition: (intellectual property) To create and/or sell an unauthorized copy of


Definition: (intellectual property) To knowingly obtain an unauthorized copy of

Example: Not willing to pay full price for the computer game, Heidi pirated a copy.


Definition: To engage in piracy.

Example: He pirated in the Atlantic for years before becoming a privateer for the Queen.

icon arrow

pirate

Phonetic: "/ˈpaɪ̯(ə)ɹət/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Illegally imitated or reproduced, said of a trademarked product or copyrighted work, or of the counterfeit itself.

icon arrow

radio

Phonetic: "/ˈɹeɪdiˌəʊ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The technology that allows for the transmission of sound or other signals by modulation of electromagnetic waves.


Definition: A device that can capture (receive) the signal sent over radio waves and render the modulated signal as sound.


Definition: On-board entertainment system in a car, usually including a radio receiver as well as the capability to play audio from recorded media.


Definition: A device that can transmit radio signals.


Definition: The continuous broadcasting of sound via the Internet in the style of traditional radio.

icon arrow

radio

Phonetic: "/ˈɹeɪdiˌəʊ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To use two-way radio to transmit (a message) (to another radio or other radio operator).

Example: I think the boat is sinking; we'd better radio for help. / I radioed him already. / Radio the coordinates this time. / OK. I radioed them the coordinates.


Definition: To order or assist (to a location), using telecommunications.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.