seri numaralandırma sistemi

Kullanım örnekleri

seri numaralandırma sistemi
batch numbering system
icon arrow

batch

Phonetic: "/bæt͡ʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The quantity of bread or other baked goods baked at one time.

Example: We made a batch of cookies to take to the party.


Definition: (by extension) A quantity of anything produced at one operation.

Example: We poured a bucket of water in at the top, and the ice-maker dispensed a batch of ice-cubes at the bottom.


Definition: A group or collection of things of the same kind, such as a batch of letters or the next batch of business.


Definition: A set of data to be processed with one execution of a program.

Example: The system throttled itself to batches of 50 requests at a time to keep the thread count under control.


Definition: A bread roll.


Definition: A graduating class.

Example: She was the valedictorian of Batch '73.


Definition: The process of baking.

icon arrow

batch

Phonetic: "/bæt͡ʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To aggregate things together into a batch.

Example: The contractor batched the purchase orders for the entire month into one statement.


Definition: To handle a set of input data or requests as a batch process.

Example: The purchase requests for the day were stored in a queue and batched for printing the next morning.

icon arrow

batch

Phonetic: "/bæt͡ʃ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of a process, operating for a defined set of conditions, and then halting.

Example: The plant had two batch assembly lines for packaging, as well as a continuous feed production line.

icon arrow

numbering

Part Of Speech: verb


Definition: To label (items) with numbers; to assign numbers to (items).

Example: Number the baskets so that we can find them easily.


Definition: To total or count; to amount to.

Example: I don’t know how many books are in the library, but they must number in the thousands.

icon arrow

numbering

Part Of Speech: noun


Definition: A sequence of numbers indicating order or otherwise used for identification.


Definition: The action of creating or assigning such a sequence for identification.


Definition: The action of counting or ordering with numbers.

icon arrow

system

Part Of Speech: noun


Definition: A collection of organized things; a whole composed of relationships among its members.

Example: There are eight planets in the solar system.


Definition: A method or way of organizing or planning.

Example: Followers should have a system to follow that works in their interests, not against them.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.