sillon

Kullanım örnekleri

sillon
furrow
icon arrow

furrow

Phonetic: "/ˈfʌɹəʊ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A trench cut in the soil, as when plowed in order to plant a crop.

Example: Don't walk across that deep furrow in the field.


Definition: Any trench, channel, or groove, as in wood or metal.


Definition: A deep wrinkle in the skin of the face, especially on the forehead.

Example: When she was tired, a deep furrow appeared on her forehead.

icon arrow

furrow

Phonetic: "/ˈfʌɹəʊ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cut one or more grooves in (the ground, etc.).

Example: Cart wheels can furrow roads.


Definition: To wrinkle.


Definition: To pull one's brows or eyebrows together due to concentration, worry, etc.

Example: As she read the document intently her brows began to furrow.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.