yapı ürünlerinin aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirliği

Kullanım örnekleri

yapı ürünlerinin aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirliği
ignitability of building products subjected to direct impingement of flame
icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

building

Phonetic: "/ˈbɪl.dɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act or process by which something is built; construction.

Example: The building of the bridge will be completed in a couple of weeks.


Definition: A closed structure with walls and a roof.

Example: My sister lives in that apartment building.

icon arrow

products

Phonetic: "/ˈpɹɒd.əkts/"

Part Of Speech: noun


Definition: A commodity offered for sale.

Example: That store offers a variety of products.  We've got to sell a lot of product by the end of the month.


Definition: Any preparation to be applied to the hair, skin, nails, etc.

Example: Wash excess product out of your hair.


Definition: Anything that is produced; a result.

Example: The product of last month's quality standards committee is quite good, even though the process was flawed.


Definition: Illegal drugs, especially cocaine, when viewed as a commodity.

Example: I got some product here – you buying?

icon arrow

subjected

Phonetic: "/səbˈdʒɛktɪd/"

Part Of Speech: verb


Definition: (construed with to) To cause (someone or something) to undergo a particular experience, especially one that is unpleasant or unwanted.

Example: I came here to buy souvenirs, not to be subjected to a tirade of abuse!


Definition: To make subordinate or subservient; to subdue or enslave.

icon arrow

to

Phonetic: "/tʉː/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Toward a closed, touching or engaging position.

Example: Please push the door to.


Definition: Into the wind.

icon arrow

to

Phonetic: "/tʉː/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Indicating destination: In the direction of, and arriving at.

Example: We are walking to the shop.


Definition: Used to indicate the target or recipient of an action.

Example: He devoted himself to education.


Definition: Used to indicate result of action.

Example: His face was beaten to a pulp.


Definition: Used to indicate a resulting feeling or emotion.

Example: To everyone's great relief, the tuneless carol singers finally ceased their warbling.


Definition: Used after an adjective to indicate its application.

Example: similar to ..., relevant to ..., pertinent to ..., I was nice to him, he was cruel to her, I am used to walking.


Definition: Denotes the end of a range.

Example: It takes 2 to 4 weeks to process typical applications.


Definition: As a.

Example: With God to friend (with God as a friend);   with The Devil to fiend (with the Devil as a foe);   lambs slaughtered to lake (lambs slaughtered as a sacrifice);   took her to wife (took her as a wife);   was sold to slave (was sold as a slave).


Definition: Used to indicate a ratio or comparison.

Example: I have ten dollars to your four.


Definition: Used to indicate that the preceding term is to be raised to the power of the following value; indicates exponentiation.

Example: Three squared or three to the second power is nine.


Definition: (time) Preceding.

Example: ten to ten = 9:50; We're going to leave at ten to (the hour).


Definition: Used to describe what something consists of or contains.

Example: Anyone could do this job; there's nothing to it.


Definition: At.

Example: Stay where you're to and I'll come find you, b'y.

icon arrow

direct

Phonetic: "/d(a)ɪˈɹɛkt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To manage, control, steer.

Example: to direct the affairs of a nation or the movements of an army


Definition: To aim (something) at (something else).

Example: He directed his question to the room in general.


Definition: To point out or show to (somebody) the right course or way; to guide, as by pointing out the way.

Example: He directed me to the left-hand road.


Definition: To point out to with authority; to instruct as a superior; to order.

Example: She directed them to leave immediately.


Definition: To put a direction or address upon; to mark with the name and residence of the person to whom anything is sent.

Example: to direct a letter

icon arrow

direct

Phonetic: "/d(a)ɪˈɹɛkt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Proceeding without deviation or interruption.


Definition: Straight; not crooked, oblique, or circuitous; leading by the short or shortest way to a point or end.

Example: the most direct route between two buildings


Definition: Straightforward; sincere.


Definition: Immediate; express; plain; unambiguous.


Definition: In the line of descent; not collateral.

Example: a descendant in the direct line


Definition: In the direction of the general planetary motion, or from west to east; in the order of the signs; not retrograde; said of the motion of a celestial body.


Definition: Pertaining to, or effected immediately by, action of the people through their votes instead of through one or more representatives or delegates.

Example: direct nomination; direct legislation


Definition: (travel) having a single flight number.

icon arrow

direct

Phonetic: "/d(a)ɪˈɹɛkt/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Directly.

icon arrow

impingement

Phonetic: "/ɪmˈpɪnd͡ʒmənt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of impinging.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

flame

Phonetic: "/fleɪm/"

Part Of Speech: noun


Definition: The visible part of fire; a stream of burning vapour or gas, emitting light and heat.


Definition: A romantic partner or lover in a usually short-lived but passionate affair.


Definition: Intentionally insulting criticism or remark meant to incite anger.


Definition: A brilliant reddish orange-gold fiery colour.


Definition: The contrasting light and dark figure seen in wood used for stringed instrument making; the curl.

Example: The cello has a two-piece back with a beautiful narrow flame.


Definition: Burning zeal, passion, imagination, excitement, or anger.

icon arrow

flame

Phonetic: "/fleɪm/"

Part Of Speech: verb


Definition: To produce flames; to burn with a flame or blaze.


Definition: To burst forth like flame; to break out in violence of passion; to be kindled with zeal or ardour.


Definition: To post a destructively critical or abusive message (to somebody).

Example: I flamed him for spamming in my favourite newsgroup.

icon arrow

flame

Phonetic: "/fleɪm/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of a brilliant reddish orange-gold colour, like that of a flame.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!